Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlap (a www.becsebau.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A BECSE BAU INVEST Kft. weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az BECSE BAU INVEST Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A BECSE BAU INVEST Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a BECSE BAU INVEST Kft. felelősséget nem vállal. A BECSE BAU INVEST Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme

A BECSE BAU INVEST Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli.

A BECSE BAU INVEST Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást titokként kezel.

A BECSE BAU INVEST Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


jognyilatkozat